over

Hallo, ik ben DENIZ KAYA. Een grafisch ontwerper op freelance basis, gevestigd in België. Ik sta altijd open voor nieuwe uitdagingen en zinvolle samenwerkingen. Door middel van een uitgebreid gesprek probeer ik de visie van de klant te realiseren. Communicatie en strategie zijn de belangrijkste pijlers om tot een goed resultaat te komen. Ik heb een enorme passie voor redactionele vormgeving en typografie. Mijn stage bij READSEARCH, een intensieve onderzoeksgroep op gebied van typografie en ontwerp, heeft mijn kennis over het bredere spectrum van onderzoek binnen leesbaarheid en leesbaarheid vergroot.

Hey, I'm DENIZ KAYA. A graphic designer on a freelance basis based in Belgium. I'm always open to new challenges and meaningful collaborations. Through an extensive conversation I try to realize the vision of the customer. Communication and strategy are the most important pillars for obtaining a good result. I have a huge passion for editorial design and typography. My internship at READSEARCH, which is an intensive research group on typography, expanded my knowledge on the broader spectrum of research within readability and legibility. 

 


 

0032 493 73 49 62

CONTACT